Zmiana partnera obsługującego program partnerski polecaj.home.pl

Miło nam poinformować, że w celu podwyższenia jakości naszego programu partnerskiego nawiązaliśmy współpracę z firmą SalesMedia. Od 29.08.2013 będą oni obsługiwać nasz program partnerski. Z firmą Novem kończymy współpracę z końcem września. Do tego czasu program będzie obsługiwany przez obu partnerów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszyscy wydawcy, którzy mają polecone usługi home.pl w Novem, mogą je przenieść do SalesMedia. W dalszym ciągu za te usługi będzie naliczana prowizja. W najbliższym czasie zostanie wysłany do wszystkich wydawców mailing z informacją w jaki sposób można przenieść swoje usługi. Dodatkowo do końca września za polecenie jakiejkolwiek usługi home.pl z programu polecaj.home.pl poprzez SalesMedia dostaniecie dodatkowe 5% prowizji.